Kommittén för finska ärendenKommittén för finska ärenden inrättades 1811 i Petersburg med uppgift att förbereda de frågor gällande Finland som skulle framläggas för kejsaren. Ärendenas föredragning handhades av en statssekreterare, som var finländare. 1826 upplöstes k. och ersattes med ett statssekretariat (Statssekretariatet för Finland), men statssekreteraren, som 1834 erhöll titeln ministerstatssekreterare, kvarblev i sina funktioner. Kommittén för finska ärenden. återupprättades 1857 och bestod av ministerstatssekreteraren och dennes adjoint samt tre andra ledamöter, av vilka två utsågs av senaten, den tredje av kejsaren-storfursten. Dess uppgift var att i egenskap av en delegation av senaten representera den finländska regeringen inför storfursten. Den slutliga indragningen av kommittén skedde 1891, men verksamheten fortsattes av statssekretariatet. Ministerstatssekreterarens befogenheter kringskars i takt med de övriga förryskningsåtgärderna; dessutom började ämbetet besättas med ryssar och russifierade finländare (1900-04 och från 1913). Kommittén för finska ärenden indrogs 1917 (officiellt 1918). (K. Korhonen, Suomen asiain komitea, 1963; R. Schweitzer, The rise and fall of the Russo-Finnish consensus: the history of the "second" Committee on Finnish affairs in St. Petersburg 1857 -1891, 1996)

Ministeratatssekreterare 1811-1918
Robert Henrik Rehbinder 1811-41 (statssekreterare till 1834)
Alexander Armfelt 1841-76
K.K.E. Stjernvall-Walleen 1876-81
Th. Bruun 1881-88
J.C. Ehrnrooth 1888-91
W.C. von Daehn 1891-98
V.N. Procopé 1898-99
V. von Plehve 1900-04
C. Linder 1905
C.F.A. Langhoff 1906-13
V. Markov 1913-17
F. Roditsjev 1917
C.J.A. Enckell 1917-18


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, autonoma tiden, statssekreterare, kejsare, kommitteer, ministerstatssekreterare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 13.05.2016