Procopé, Victor

Procopé, Victor Napoleon (f. 5/8 1839 Mietois, d. 23/9 1906 Hfrs), militär och ämbetsman, general av infanteriet (1900). Procopé genomgick kadettskolan i Fredrikshamn och förde 1877-84 befälet över Finska gardet, var 1884-88 guvernör i Vasa län och 1888-91 senator samt chef för militieexpeditionen. Han var 1891-1900 ministerstatssekreterarens adjoint och tjänstgjorde 1898-1899 som tf. ministerstatssekreterare för Finland i Petersburg ( Kommittén för finska ärenden). Adlades 1883.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import