Vad skiljer Uppslagverket från Wikipedia?

Uppslagsverket Finland skiljer sig från Wikipedia genom att alla artiklar är verifierade, och genom att endast SFV:s redaktions eller artiklarnas upphovsmän kan editera texten. Det är därför artiklar på Wikipedia kan hänvisa till Uppslagsverket Finland som källa. Men det innebär också att uppdateringstakten är långsammare än på Wikipedia.

Redaktionellt uppdateras innehållet i Uppslagsverket Finlands för tillfället inte aktivt, även om vi på begäran gör tillägg och uppdateringar. Vi utvecklar också sidorna tekniskt. Sökfunktionen och vissa sidor kan alltså uppvisa fel och brister. Om du har frågor kring användningen, eller vill tipsa redaktionen om fel som bör rättas, e-posta redaktion@sfv.fi


På grund av en nödvändig uppdatering av Uppslagsverket Finlands tekniska plattform har alla hänvisningslänkar till artiklarna brutits (bl.a. från Wikipedia) och måste länkas om.

Vill du citera Uppslagsverket Finland kan källan anges enligt följande exempel:

(Björkman, Ingmar: löpning. Uppslagsverket Finland-webbutgåva: www.uppslagsverket.fi. Schildts förlags Ab, 2009-2012, SFV 2012- (dd.mm.år).

Artikelinnehållet får delas enligt CC-BY-CA 4.0, men de flesta bilderna får tyvärr inte användas fritt, eftersom de inte är Uppslagsverket Finlands egna, utan lånade från många utomstående källor och upphovsmän enbart för Uppslagsverket Finlands behov.

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi