Bruun, Theodor

Bruun, Theodor (f. 18/5 1821 Fredrikshamn, d. 3/9 1888 Veckelax), ämbetsman. Bruun studerade juridik i S:t Petersburg, blev 1844 tjänsteman i kejsarens kansli, generaldirektorsadjoint där 1872 och därtill 1880 president i evangelisk-lutherska generalkonsistoriet för Ryssland. Han utsågs 1881 till ministerstatssekreteraradjoint för Finland och blev efter Alexander III:s trontillträde samma år ministerstatssekreterare.

Bruun var högt ansedd som rysk ämbetsman men kunde förmodligen aldrig riktigt uppfatta Finlands statsrättsliga ställning. Hans av ryskt tänkesätt influerade åsikter ledde dock inte till svårare konflikter, då den ryska likriktningspolitiken satte in med full kraft först efter hans död. Det var Bruun som väckte den senare ofta återkommande tanken på en kodifiering av Finlands grundlagar. Han adlades 1863 och blev friherre 1883; ätten fortlever i Finland. - Son till honom var ämbetsmannen, verkliga statsrådet (1906) Theodor Bruun d.y. (1859-1923), som 1900-18 var chef för finska passexpeditionen i S:t Petersburg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import