Statssekretariatet för Finland

Statssekretariatet för Finland i S:t Petersburg inrättades genom ett manifest 1826. Statssekretariatet för Finland förestods av en statssekreterare, sedermera ministerstatssekreterare, och upptog till behandling alla de ärenden rörande Finlands civila förvaltning som enligt landets grundlagar skulle granskas och avgöras av kejsaren. Statssekreterarämbetets kansli var uppdelat på två avdelningar, en för rysk och en för svensk korrespondens. Statssekretariatet för Finland disponerade över en egen byggnad, där översta våningen upptogs av ministerstatssekreterarens ämbetsbostad. Se vidare kommittén för finska ärenden.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, statssekreterare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.06.2017 av Import