Stjernvall-Walleen Emil

Stjernvall-Walleen, Carl Emil Knut (f. 16/11 1806 Björneborg, d. 14/10 1890 Hfrs), ämbetsman, kusin till Knut Stjernvall. S. var son till Carl Stjernvall (1764-1815), den första landshövdingen i Viborgs län, som 1811 återbördats till Finland. Han erhöll namnet Stjernvall-Walleen, sedan han adopterats av sin styvfar, sedermera prokuratorn C.J. Walleen. Han var 1825-36 i militärtjänst, varunder han deltog i fälttåg i Kaukasien och Turkiet. 1837 inledde han sin ämbetsmannakarriär vid statssekretariatet för Finland i S:t Petersburg och tjänstgjorde 1844-55, sedan han 1841 erhållit anställning hos tronföljaren, som tf. kanslerssekreterare vid Helsingfors universitet. Då Alexander II besteg tronen, ryckte Stjernvall-Walleen. närmare maktens centrum. Hans ställning i de tongivande kretsarna förstärktes ytterligare av att han var bror till den kända hovskönheten Aurora Karamzin. Efter att från 1857 ha tjänstgjort som ministerstatssekreteraradjoint, utsågs S. 1876 till ministerstatssekreterare ( Kommittén för finska ärenden). Han var till sin läggning den konservative hovmannen, men kom på grund av sina kontakter i Hfrs ( J.V. Snellman) att befordra de liberala och finsknationella strävandena. Avgick 1881. Verket Ur friherre E. Stjernvall-Walleens efterlämnade papper utkom 1902.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politik, autonoma tiden, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 04.06.2017 av Import