Langhoff, August

Langhoff, Carl Fredrik August (f. 14/2 1856 Heinola, d. 18/11 1929 Hfrs), militär och ämbetsman. Langhoff utexaminerades 1877 från kadettskolan i Fredrikshamn, deltog i turkiska kriget 1877-78 och tjänstgjorde i Ryssland till 1890, då han erhöll kommendering till finska militären; var 1897-99 kommendör för Finska gardesbataljonen, 1899-1904 för Semenovska gardet och brigadchef 1904-06. Han utnämndes i februari 1906 till ministerstatssekreterare ( Kommittén för finska ärenden) och gjorde på denna post, trots de farhågor man i Finland hyst om motsatsen, sitt bästa att bevaka landets intressen, men avgick 1913 (med generals rang), sedan situationen blivit ohållbar. Langhoff. åtnjöt stort förtroende hos kejsaren, som 1912 upphöjde honom i friherrligt stånd; det var sista gången detta skedde i Finland. Han ägde den ståtliga Villa Miniato vid Esboviken. Sin verksamhet i S:t Petersburg skildrade Langhoff i verket Sju år såsom Finlands representant inför tronen (3 bd, 1922-23).

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import