Ehrnrooth, Casimir

Ehrnrooth, Johan Casimir (f. 26/11 1833 Nastola, d. 5/2 1913 Hfrs), militär och ämbetsman, bror till Adelaïde E. Han genomgick kadettskolan i Fredrikshamn, inträdde 1850 i rysk militärtjänst och deltog på 1850-talet i krig i Kaukasien och i turkiska kriget 1877; avancerade till generallöjtnant sistnämnda år. Utsänd av Alexander II blev han 1880 krigsminister i den nya bulgariska staten (senare även inrikes- och utrikesminister samt ministerpresident) och genomförde som chef för en provisorisk tremannaregering 1881 en statskupp, som stärkte furst Alexanders ställning. På grund av en konflikt med Rysslands diplomatiske representant i Sofia måste han avgå samma år; senare ryska planer på att göra Ehrnrooth till regent i Bulgarien strandade bl.a. på Österrikes motstånd. Han återvände till Ryssland och utnämndes följande år till ministerstatssekreteraradjoint för Finland och 1888 till ministerstatssekreterare ( Kommittén för finska ärenden). Fastän till sinnet fosterländsk visade han sig på denna post undfallande inför russifieringssträvandena och kontrasignerade det olagliga postmanifestet 1890; avgick 1891 sedan han av ryska tidningar ertappats med en felöversättning till svenska i en av kejsarens ukaser. (M. Ehrnrooth, Casimir Ehrnrooth: trogen tvenne tsarer och en furste Alexander, 1965, ny rev. uppl. 2002)


Casimir.jpg

Casimir Ehrnrooth utnämndes 1888 till ministerstatssekreterare, men avgick redan 1891. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import