Tjusterby

Tjusterby, egendom i Pernå på v. stranden av Pernåviken, nämnd i början av 1400-talet. Tjusterby gick i arv inom ätten Wildeman från mitten av 1500-talet till 1680, då den köptes av Lorentz Creutz d.y. Dennes dotter sålde egendomen 1753 till generallöjtnant Robert Muhl på Tervik, med vilket Tjusterby var förenat fram till 1856 under ätten De Geer till Tervik. Därefter övergick godset till ätten de la Chapelle och 1872 till ätten Antell, som är nuvarande ägare genom familjebolaget Tjusterby godsaktiebolag, bildat 1913 efter senator Kasten Antells frånfälle. Bland Tjusterbyss ägare från äldre tider märks Arwid Tönneson Wildeman (d. 1617), slottshövding på Viborg och en av hjältarna från kriget mot Polen i början av 1600-talet, sedermera ståthållare över ö. Finland och lagman i Karelen.

Gårdens huvudbyggnad, ett ståtligt tornförsett tvåvåningshus av tegel (från eget tegelbruk, arbetade från 1790- till 1910-talet) i nygotisk stil, uppfördes 1863-67 enligt ritningar av C.J. von Heideken. Byggnaden rymmer bl.a. en samling äldre porträtt. Av det gamla, på 1500-talet uppförda stenhuset kvarstår sedan stora ofreden endast en del av källarvåningen. Totalareal 800 ha, varav 290 ha åker. (Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Tjusterby

Tjusterby. Huvudbyggnaden, med sitt åttkantiga osymmetriskt inplacerade torn, är ett utmärkt exempel på nygotiken som efter 1850 började sätta sin prägel på arkitekturen. Foto: Schildts bildarkiv, R. Antell.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.09.2010
Uppdaterat 21.09.2010