Tervik

Tervik, egendom i Pernå på v. stranden av Storpernåviken. Jordbesittningar i T. by omtalas 1494. T. grundades 1636, då John Lighton, sjunde baron av Ullishaven, erhöll fyra hemman i byn; hans änka fullföljde planerna på en sätesgård. Egendomen har sedan dess gått i arv inom ätterna Muhl (1693-1759), De Geer till T. (1759-1855) och Ehrnrooth (fr. 1855). T. har en av landets äldsta herrgårdsbyggnader av trä, färdigbyggd 1736 och bebodd sedan dess. Huset har ombyggts i flera repriser, 1820 enligt ritningar av C.L. Engel och senast 1924-26, då det erhöll sitt nuvarande utseende. Den äldsta byggnaden på T. är en fatabur av svensk typ, som omnämns 1723, men troligen härstammar från slutet av 1600-t. Totalarealen är i dag 1 200 ha, varav 255 ha åker. - En intressant episod i godsets historia var det experiment med s.k. farmer, som företogs 1805-20 efter engelsk förebild. Gården styckades i 50 farmer på ca 35 tunnland, men systemet avvecklades, sedan det visat sig att landbönderna inte förmådde organisera arbetet på de större brukningsenheterna. (Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Tervik

Tervik. På gården finns en värdefull porträttsamling som omfattar arbeten av bl.a. Ehrenstrahl, David von Krafft, Albert Edelfelt och Gunnar Berndtsson. Foto: Museiverket, I. Rácz.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.07.2009
Uppdaterat 21.07.2009