Creutz, Lorentz (d.y.)

Creutz, Lorentz d.y. (född 31/3 1646 Sarvlax, död 7/2 1698 Stockholm), ämbetsman, son till Lorentz Creutz d.ä. och bror till Karl Gustaf Creutz. Han antogs 1659 som auskultant i bergskollegium, där han blev assessor 1666 och vicepresident 1680. Han vistades 1662-68 nästan oavbrutet utomlands för bergsvetenskapliga studier och blev till följd av sina goda kunskaper på området mer eller mindre självskriven medlem av de kommittéer som tillsattes på 1670- o. -80-talen för att dryfta bergsbrukets utveckling främst i Finland. Creutz blev 1683 landshövding i Åbo och Björneborgs län, där han grundade Tykö och Kauttua järnbruk. I hemsocknen Pernå grundade han Forsby bruk.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
gruvindustri, tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), stormaktstiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011
Uppdaterat 13.05.2016