ForsbyForsby, delområde i distriktet Gammelstaden i Helsingfors

Forsby, fi. Koskenkylä, egendom i Pernå där Forsby å mynnar ut i Storpernåviken, bildad ca 1680 genom sammanslagning av två hemman i F. by. Lorentz Creutz d.y. grundade 1682 Forsby bruk, som omfattade masugn och två hammarsmedjor. Järnbruket nedlades på 1830-talet. och ersattes 1865 med ett sågverk, som arbetade till 1952. Egendomen gick i arv inom släkten Creutz till 1737 och ägdes sedan bl.a. av släkten Falckenheim (1768-1830), övertogs 1877 av ett aktiebolag och 1880 av sedermera kommerserådet Johannes Askolin. Dennes egendomar i trakten har förvaltats av fastighetsbolag, från 1970 av Oy Forsby gård Ab, som bedriver jord- och skogsbruk. Godsets huvudbyggnad, ett ståtligt, jugendutsmyckat stenhus som efterbildar Vasatidens borgar, uppfördes 1906-08 enligt ritningar av John Settergren. Egendomens totalareal är drygt 6 400 ha, varav 440 åker (inkl. Sjögård-Isnäs) och 6 000 skog. Forsby samhälle har 870 inv. (2003); egen bruksförsamling 1691-1826. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland 1, 1939)ForsbygardKW.jpg

Forsby gård. Huvudbyggnaden uppfördes 1906-08 enligt ritningar av John Settergren. Foto: Schildts bildarkiv, K. Wikström.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, herrgårdar, bebyggelse, egendom, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.03.2016