Askolin, Johannes

Askolin, Johannes (f. 11/11 1843 Borgnäs, d. 14/3 1912 Borgå), affärsman, kommerseråd 1895. Askolin inköpte 1865 en livsmedelsaffär i Borgå och drev sedan rörelsen som grosshandel från mitten av 1870-talet samt idkade export av spannmål och trävaror på egna kölar (F:ma Joh. Askolin, sedermera Oy Joh. Askolin Ab, ca 350 anst. 1971). Han förvärvade på 1880- o. -90-talet ca 20 000 ha östnyländsk skogsmark och flera betydande egendomar, bl.a. Forsby och Isnäs, på vilka han uppförde stora sågverk. Bolagets industrier på Forsby och Isnäs jämte drygt 5 000 ha skogsmark inköptes 1971 av Rauma-Repola Oy, medan Forsby gård och ca 5 000 ha skog och 500 ha åker kvarblev i den askolinska familjens ägo. (L. Heiman, 2 kauppaneuvosta, 1980)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagare, företagsgrundare, partihandlare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.03.2016