Creutz, Lorentz (d.ä.)

Creutz, Lorentz d.ä. (f. 1615, d. 1/6 1676 nära Öland), ämbetsman, far till Karl Gustaf och Lorentz Creutz d.y. Han utnämndes 1649 till landshövding i Åbo och Björneborgs län och förflyttades 1655 till Dalarna, tillsammans med brodern Ernst Johan upphöjd i friherrligt stånd 1654. Sex år senare utnämndes han till riksråd. Cretz allmänna duglighet förledde regeringen att anförtro honom befälet över flottan under kriget mot danskarna. Han besegrade den 26 maj 1676 en dansk-holländsk flotta vid Bornholm, men mötte en vecka senare sitt öde vid Öland, där amiralsskeppet "Stora Kronan" sprang i luften och Creutz omkom tillsammans med 800 man.

Han var en av tidens största jordägare i Finland och inrättade Sarvlax i Pernå till sin huvudgård, där han började uppföra det nuv. barockslottet. Creutz konservativa sinnelag visas av att han ännu 1669 dömde 23 personer i Dalarna till döden för häxeri, trots att opinionen redan hade börjat motsätta sig denna form av rättskipning.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011
Uppdaterat 01.06.2023