Kauttua

Kauttua, bruksort i Eura, num. sammanvuxen med kyrkbyn. Kauttua har industriella traditioner från 1689, då friherre Lorentz Creutz d.y. erhöll privilegium på ett järnbruk vid forsen Kauttuankoski i Eura å. Bruket, som 1873 förvärvats av Antti Ahlström, nedlades 1907 (tillverkningen omfattade bl.a. stångjärn och gjutgods). I stället anlades ett pappersbruk på orten 1907-08. Samtidigt uppfördes ett kraftverk i forsen, och 1914 invigdes en 14 km lång bibana från Raumobanan till Kauttua. Efter omorganiseringen av Ahlströmkoncernen kring millennieskiftet drivs pappersbruket idag av andra företag. Ett bruksmuseum belyser ortens industriella historia.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import