Ahlström, Antti

Ahlström, Antti (f. 7/11 1827 Sastmola, d. 10/5 1896 Hfrs), affärsman, kommerseråd 1881. Ahlström erhöll genom giftermål 1850 ett hemman med ett mindre pappersbruk och startade under den fördelaktiga konjunkturen efter Krimkriget ett rederibolag i Björneborg. Han började på 1860-talet bedriva spannmåls- och trävaruhandel samt tillhandlade sig på 1870-talet några järnbruk i Satakunta: Norrmark, Kauttua och Fredriksfors med tillhörande stora jordegendomar, vartill på 1880-talet kom det östnyländska Strömfors bruk. Hans sågverksrörelse utvecklades från en ringa början till en av landets största, omfattande ett 15-tal sågverk som delvis arbetade med råvara från egna skogar. Ahlström var som donator en av de mest betydande på sin tid i Finland och gjorde stora donationer bl.a. för olika finskspråkiga bildningsändamål. (J. Aho, A. A. Hans liv och verksamhet, fi. o. sv. 1927)

AhlstroemAntti

Ahlström, Antti. Tack vare ett förmöget äktenskap och stor driftighet slutade den självlärde bondsonen från Sastmola som en av landets rikaste män. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, pappersindustri, personer (individer), företagsgrundare, kommerseråd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2016 av Import