Norrmark

Norrmark, fi. Noormarkku, f.d. kommun i Satakunta närmast n.o. om Björneborg, Västra Finland. Vid ingången av 2010 förenades Norrmark med Björneborgs stad. Vid sammanslagningen uppgick Norrmarks areal till 317 km2 och invånarantal till 6 125 (2008).

Norrmark är i s. en jämn slättbygd, som mot n. och ö. övergår i en skogstrakt, uppfylld av sjöar, moar, myrmarker och spridda odlingar. Bebyggelse finns främst utmed vattendragen. Från den märkliga bifurkationssjön Inhottujärvi (vars andra huvudavlopp, Påmark å, rinner till Isojärvi i Påmark) flyter Norrmark å till havet n. om Mäntyluoto och passerar kommunens centraltätort, som bildas av byarna Finby och Norrmark (ca 4 600 inv. 2004). N. var fr.o.m. 1870-t. säte för den starkt expanderande Ahlströmska industrikoncernen (Ahlstrom Oyj). Antti Ahlström köpte 1870 Norrmarks gård, vars anor sträcker sig bakåt till början av 1400-t. och där ett järnbruk anlagts 1808 (nedlagt på 1920-t.). Godset har bebyggts med flera ståtliga byggnader, bl.a. Villa Mairea (A. & A. Aalto, 1939), vilken har betecknats som ett av de arkitektoniskt sett mest betydelsefulla privatresidensen i Finland.

Norrmark blev kapell under Ulvsby 1771 och bildade 1861 egen socken, från vilken sedermera Vittisbofjärd och Påmark avskildes. Kommunen upprättades 1868. Församlingens nuvarande kyrka uppfördes 1931 av sten och tegel enligt ritningar av Armas Lindgren. Den föregående kyrkan (uppf. 1833-35), som ritats av C.L. Engel, brann under kriget 1918. (J. Puumala, Noormarkun pitäjän vaiheita, 1933; K. Lahti/U. Uusitalo, Noormarkun kuntahistoriikkia, 1959; A. Björkqvist, Noormarkun rakennuskulttuuria, 1993)

Norrmark

Norrmark. Kommunens område fram till 2010 då kommunen sammanslogs med Björneborg. Karta: Arttu Paarlahti.

NORRM2.jpg

Norrmark. Villa Mairea, Maire Gullichsen-Nyströmer och Harry Gullichsens privata residens, ritades av Alvar Aalto 1938-39. Där har Aaltos tidlösa modernism renodlats till fulländning, och byggnaden gör än i dag ett förbluffande modernt intryck. Foto: Lehtikuva Oy, T. Bird.

NOORMARK.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011