von Heideken, Carl Johan

von Heideken, Carl Johan Fredrik (född 23/8 1823 Stockholm, död 27/3 1888 Åbo), arkitekt. von Heideken arbetade 1853-58 som stadsarkitekt i Björneborg och var 1858-65 verksam i Helsingfors, varefter han 1865-88 tjänstgjorde som stadsarkitekt i Åbo. Till hans främsta verk hör den nygotiska Tyska kyrkan i Hfrs (tills. m. Harald Bosse, 1864), Björneborgs packhus (1864), sedermera museum, Tjusterby gård (1863-69) i Pernå samt Keski-Porin kirkko i rödtegel likaså i nygotisk stil, tillsammans med Georg Theodor Chiewitz (1863). (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, autonoma tiden, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 10.05.2016