Svenska folkskolans vänner

Svenska folkskolans vänner (SFV), Helsingfors, bildningsorganisation, grundad 1882 på initiativ av Vilhelm Grefberg. En förgrundsfigur inom föreningen under dess första årtionden var Petrus Nordmann, som var både sekreterare och ordförande. Därefter har verksamheten utformats av sekreterare Evert Ekroth och kanslicheferna Ragnar Mannil och Christoffer Grönholm. I juni 2011 valdes Ped. mag. Johan Aura (f. 1972) till ny kanslichef för SFV.

SFV arbetade ursprungligen som en stödorganisation för den svenskspråkiga folkskolan på båda sidor om språkgränsen samt för bibliotek och för spridning av finlandssvenska skrifter. Understödjandet av svenskspråkiga barnträdgårdar blev en viktig uppgift på 1940-t., och på 1990-t. lades tyngdpunkten alltmer på att hjälpa finlandssvenskarna att stärka sin kompetens och på det livslånga lärandet. SFV har genom donationer tillförts ett stort antal fonder, vilkas avkastning används för att främja finlandssvenskt kulturarbete. Årligen utdelas ca 3,5 milj. € i understöd, vidare ett folkbildningspris (sedan 1942), ett kulturpris (sedan 1966) och ett antal exemplar av den 1962 instiftade Folkbildningsmedaljen samt av Hagfors-medaljen, instiftad till föreningens 100-årsjubileum 1982. 1991 började Topeliuspriset utdelas.

Föreningen anordnade fram till 1926 regelbundet återkommande sång- och musikfester (Finlands svenska sång- och musikförbund) och grundade 1928 en korrespondensskola, Svenska brevinstitutet, senare med namnet Institutet för distansstudier (Distis). Denna sorterar sedan 2009 under det av S. delägda bolaget Axxell Utbildning Ab i Karis, som vid grundandet övertog de skolor som S. i tiden har förvaltat och till vilket några utomstående skolor efter 2009 har anslutit sig. SFV:s skolförvärv inleddes 1973 genom Finns folkhögskola i Esbo, som 2011 såldes till yrkesinstitutet Omnia. 1996 förvärvades Solvalla idrottsinstitut, som 2011 såldes till Folkhälsan. 1997 köptes Lappfjärds folkhögskola, 1998 Östra Nylands folkhögskola. 2000 grundades Cityfolkhögskolan, dessa är idag enheter inom Axxell. SFV:s studiecirkelverksamhet övertogs 1921 av Svenska studieförbundet, en organisation som upprätthålls av SFV. Föreningen inträdde i början av 1970-talet i förlagsvärlden genom att 1972 förvärva aktiemajoriteten i Schildts förlags Ab, då känt som Holger Schildts förlag. 2000 förvärvades 40 procent av aktierna i Atena förlags Ab (Atena Kustannus Oy) i Jyväskylä (gr. 1986) och 2005 blev S. majoritetsägare i Atena. I samband med att Schildts förlags Ab fusionerades med Söderströms förlag i början av februari 2012, övergick SFV som delägare i det nya förlaget Schildts & Söderströms.

2005 invigdes organisationens kanske största fastighetstsatsning, Kulturhuset G18 i Helsingfors. SFV:s viktigaste publikationer är den sedan 1886 årligen utkommande årsboken (SFV-kalendern) samt bildnings- och kulturtidskriften SFV-magasinet, som år 2015 ersatte SFV:s kulturtidskrift Svenskbygden, grundad 1922. (G. Cavonius, Tanke och gärning, 1982; SFV:s fonder 1882-2002, 2002).

Bild: Pargasskildraren Egil Essén (i mitten) förlänades 2006 SFV:s folkbildningsmedalj som överräcktes av föreningens ordförande Ann-Mari Häggman och kanslichefen Christoffer Grönholm. Foto: Svenskbygden, O. Spring.
Aktörer
upphovsman: RabbeSandelin
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fonder, folkhögskolor, fritt bildningsarbete, pris (belöningar), publikationer, studiecirklar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.06.2012
Uppdaterat 14.03.2023