Finns folkhögskolaFinns folkhögskola, Esbo, tidigare svenskspråkig folkhögskola, gr. 1891 med namnet Mellersta Nylands folkhögskola och efter folkhögskolorna i Kangasala och Borgå (gr. 1889) den äldsta i landet (folkhögskolor). Initiativet till Finns folkhögskola togs inom dåvarande Nyländska avdelningen vid Helsingfors universitet, vars blivande kurator, författaren Arvid Mörne, 1899-1909 verkade vid skolan som föreståndare och 1909-11 som lärare. Skolfastigheten ägdes och verksamheten drevs av en garantiförening fram till 1973. F. övertogs då av Svenska folkskolans vänner, som inrättade skolan till en specialiserad, linjedelad undervisningsanstalt med inriktning på fritidsledarutbildning, skapande verksamhet, kultursekreterarutbildning och praktiskt samhällsarbete samt med en aktiv kortkursverksamhet för vuxenstuderande. 1997 grundade Svenska folkskolans vänner och Solvalla stiftelse Solvalla-Finns Ab, som tog över fastigheterna och Finns folkhögskolas och Solvalla idrottsinstituts koncessioner. Solvalla övergick vid ingången av 2011 till Samfundet Folkhälsan genom bolaget Folkhälsan utbildning Ab. En filial till Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, grundades 2000. 2002 övertogs undervisningsverksamheten vid Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan och Institutet för distansstudier, som 1994 administrativt knutits till Finns folkhögskola, av SFV-ägda Ab Svenska folkhögskolan-SFV, som även var huvudman för Östra Nylands folkhögskola i Kuggom (Pernå), Lappfjärds folkhögskola (Kristinestad) och Svenska Österbottens folkakademi i Närpes. 2008 övergick F. till det nya yrkesinstitutet Axxell, varefter skolan 2011 såldes till det finskspråkiga yrkesinstitutet Omnia. De utbildningslinjer som verkade på F. fram till upphörandet flyttade hösten 2011 till Axxells utrymmen i Överby, Esbo, tidigare känd som Överby trädgårdsskola. Bland F:s elever kan nämnas statsmannen K.A. Fagerholm och programledaren, författaren Mark Levengood. (U. Fellman, red., Finns folkhögskola 1891-1984, 1984)


Finnsvinter.jpg

Finns folkhögskola. Var i decennier en central källa till högre utbildning för den svenska, ofta i närheten boende landsbygdsbefolkningen innan den på 1970-talet p.g.a. ny inriktning började locka ungdomar från hela det finlandssvenska språkområdet och oavsett kulturbakgrund. Huvudbyggnaden ritades av Waldemar Aspelin 1896 och togs i bruk följande år. Foto: Schildts bildarkiv, S. Backman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
folkhögskolor, finlandssvenska
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.04.2014
Uppdaterat 05.06.2023