Kulturhuset G 18



Kulturhuset G 18 (äv. SFV Huset G 18), kultur- och undervisningscentrum beläget vid hörnet av Georgsgatan 18 och Bulevarden 8, ägs av Svenska folkskolans vänner. K., som köptes av SFV i början av 2000-t., invigdes 2005 i den forna Bildkonstakademins byggnad (ursprungligen färdigställt 1884 för Helsingfors finska flickskola (Helsingin Suomalainen tyttökoulu, arkitekt S. Gripenberg). G 18 inrymmer många undervisningsaktiviteter inom kultur och samhälle, bl.a. Martin Wegelius-institutet och Åbo Akademi. I anslutning till G 18 finns även restaurangutrymmen. Åren 2005-12 verkade Schildts förlags Ab i huset, med ingång vid Georgsgatan 18 b.


KulturhusetG18,_ingangen_Foto_JL.jpg

Kulturhuset G 18. På bilden den ståtliga huvudingången mot Georgsgatan. Foto. Schildts bildarkiv. J. Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skolor (läroanstalter), byggnader, kulturhus, allaktivitetshus
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.02.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2016 av Import