Schildts & SöderströmsSchildts & Söderströms, Hfrs, finlandssvenskt bokförlag, som grundades i februari 2012 genom fusion av de tidigare förlagen Schildts förlags Ab och Söderström & Co., bägge var verksamma i Helsingfors med filialer i Österbotten. Beslutet om samgång mellan de två förlagen offentliggjordes för massmedia i början av oktober 2011 av respektive förlags styrelser och ledning, varefter en lednings- respektive styrgrupp bildades för att förbereda fusionen. Efter att de respektive förlagens bolagsstämmor hade godkänt fusionsplanerna i november, fortsatte arbetet som ledde till att förlagen i måndsskiftet januari-februari 2012 flyttade ihop till adressen Bulevarden 7 i Helsingfors.

Förlaget hade efter grundningstidpunkten inemot 300 anknutna författare och en personal på drygt 40 anställda.


SchildtsEtSoeder_Logo2012.jpg

Schildts & Söderströms logotyp kan grafiskt sett gestalta sammangången mellan två utåt sett jämnstarka förlag. Bild: Schildts & Söderströms.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.03.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.03.2014 av Import