Militärkommittén

Militärkommittén (MK) var under första världskriget namn på ett organ, bildat 1915 och huvudsakligen sammansatt av f.d. officerare i den upplösta finska militären; det hade till uppgift att stödja självständighetssträvandena och förbereda ett frihetskrig. Kommitténs sammanträden hölls på Sannäs i Borgå lk. Medlemmar var bl.a. Gaston Ahrenberg, Aimo Hallberg, Hannes Ignatius, Bruno Jalander, Nicolaj Mexmontan, Gustav Silfverhjelm, Guy Topelius, Martin Wetzer och Harald Åkerman.

Representanter för Militärkommittén förhandlade 1917 i Stockholm och Berlin med tyskarna bl.a. om en tysk landstigning i Finland, om vapenhjälp och om hemsändande av jägarna. I september 1917 tillsatte senaten ett utskott bestående av medlemmar i kommittén för att utarbeta en värnpliktslag. Initiativet till bildandet av skyddskårer utgick likaså från Militärkommittén. Den utsåg först generallöjtnant Clas Charpentier till överbefälhavare för den vita armén, men ersatte honom senare med Gustaf Mannerheim. Militärkommittén. bildade i januari 1918 stommen i dennes krigstida stab. (N. Mexmontan, Ur frihetskrigets förhistoria, 1929)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import