Ignatius, Hannes

Ignatius, Johannes ( Hannes) Ferdinand (f. 8/10 1871 Hfrs, d. där 3/3 1941), militär, generallöjtnant (1928). Ignatius utexaminerades 1892 från kadettskolan i Fredrikshamn, genomgick 1896-99 generalstabsakademin i Petersburg och tjänstgjorde sedan vid Finska dragonregementet till finska militärens upplösning 1901. Han ägnade sig därefter åt affärsverksamhet, anslöt sig till aktivisterna och var 1915-17 ordförande i den s.k. Militärkommittén. Ignatius utsågs i januari 1918 till generalkvartermästare i den vita armén och tjänstgjorde 1918-19 som generalstabschef och 1919-20 som inspektör för krigsskolorna. Han uppfattades ofta som ett språkrör för Mannerheim i radikala politiska sammanhang under den tid på 1920- o. 30-t. då marskalken själv inte hade någon officiell position i samhället. Utgav bl.a. Gustaf Mannerheim (1919) och Från ofärdsår till självständighet (1927). (M. Lappalainen, Mannerheimin harmaa eminenssi, 2004)
IgnatiusHannes

Ignatius, Hannes. En aktivist som inte kunde förlika sig med förhållandena inom den s.k. första republiken. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023