Wetzer, Martin

Wetzer, Paul Martin (f. 7/8 1868 Bayern, d. 10/8 1954 Hfrs), militär, general av infanteriet (1928), bror till Konni Wetzer. Han tjänstgjorde 1889-1905 vid Finska gardet; utbildade sig efter dess upplösning till jurist samt verkade från 1913 som advokat i Viborg. Vid världskrigets utbrott inkallades han i rysk krigstjänst, avancerade till överste 1915 och förde i krigets slutskede befälet över en brigad. Efter revolutionen återvände han till Finland, där han blev medlem av Militärkommittén.

Under kriget 1918 var Wetzer en av de mest framträdande officerarna på den vita sidan, bl.a. som befälhavare för belägringstrupperna vid Tammerfors och kommendör för västarmén. Han deltog i estniska frihetskriget som befälhavare för sydfronten. I hemlandet tjänstgjorde Wetzer som divisionskommendör till 1925, då han tog avsked, och var 1925-38 justitierådman i Hfrs. Under krigsåren 1939-45 stod han till överbefälhavarens disposition i Högkvarteret. (J.O. Hannula, Suomen vapaussodan historia, 1933; J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1939, red. R. Lipponen, 1996)WetzerMP.jpg

Wetzer, Martin. Verkade från 1913 som advokat i Viborg. Han inkallades i rysk krigstjänst vid världskrigets utbrott. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska inbördeskriget, jurister, generaler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.12.2009
Uppdaterat 05.02.2017