Jalander, Bruno

Jalander, Bruno Fredrik (f. 28/8 1872 Brahestad, d. 14/12 1966 Hfrs), militär, generalmajor (1920). Jalander utexaminerades 1895 från Finska kadettskolan, tjänstgjorde 1896-99 i Kaukasien och var sedan officer i finska militären till dess upplösning 1902. Han var 1905-10 polismästaradjoint i Hfrs och 1914-17 i rysk militärtjänst; landshövding i Nylands län 1917-32. J. tillhörde den s.k. Militärkommittén inför kriget 1918 och spelade en framträdande roll vid skapandet av skyddskårsorganisationen. Han var 1920-23 försvarsminister och ingrep som landshövding kraftfullt mot Mäntsäläupproret 1932, men entledigades samma år. I sitt andra äktenskap var Jalander gift med sångerskan Aino Ackté, som 1932 utgav hans memoarer under titeln Kaukasiska år och politiska kristider.
 


Jalander2.jpg

Bruno Jalander. Han spelade en avgörande roll vid skapandet av skyddskårsorganisationen. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, officerare, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.03.2012
Uppdaterat 09.06.2023