Honkaförbundet

Honkaförbundet, fi. Honkaliitto, namn på den politiska gruppering som 1961 uppställde justitiekansler Olavi Honka som motkandidat till Urho Kekkonen i presidentvalet 1962. H. utgick från en liten krets som i slutet av januari 1961 samlades hemma hos Nils Meinander (SFP). De övriga deltagarna i överläggningen var Veikko Vennamo (FLP), Tuure Junnila (Saml.) och Kaarlo Pitsinki (!SDP). Senare anslöt sig representanter för finska folkpartiet och De frisinnades förbund samt oppositionella agrarer till grupperingen, som byggde upp en centralkommitté med företrädare för samtliga intressenter. Ordförande för denna var socialdemokraten Olavi Lindblom, medan Meinander var vice ordförande. Gruppen anställde även en ombudsman (Ahti M. Salonen, senare Arvo Salo) och hyrde en kontorslokal. Äran av att ha kommit på att Honka var en lämplig person att ställa upp mot Kekkonen har i allmänhet tillskrivits Veikko Vennamo, medan andra uppgifter gör gällande att det var Oskari Tokoi borta i USA som framförde idén i ett brev till Väinö Tanner. H. upplöstes sedan Honka avsagt sig kandidaturen med anledning av den s.k. notkrisen hösten 1961.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politik, opposition, presidentval, notkrisen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.04.2011
Uppdaterat 08.06.2023