Meinander, Nils

Meinander, Tor Nils Hilding (f. 4/8 1910 Ekenäs, d. 3/7 1985 Hfrs), politiker och nationalekonom, fil.dr 1950, far till Martin Meinander. Han arbetade på 1930-talet som banktjänsteman, journalist vid Hufvudstadsbladet och funktionär vid Svenska folkpartiet, var 1945-62 riksdagsman, 1950-51 och 1953 andre finansminister, 1957 finansminister. Meinander spelade en framträdande roll inom fredsoppositionen under fortsättningskrigets slutskede (innehade samtidigt en viktig befattning vid Statens informationsverk) och var sedermera en av initiativtagarna till det s.k. Honkaförbundet. Han var ursprungligen en av Urho Kekkonens anhängare, men råkade under det sena 1950-talet på kollisionskurs med denne, vilket innebar slutet på hans politiska karriär. Meiander var 1937 även en av de drivande krafterna vid grundandet av Nyliberala studentförbundet, som 1945 lanserade honom som kandidat till riksdagen.

Meinander var 1953-73 professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan. I sitt vetenskapliga författarskap behandlade han bl.a. den finländska sågindustrin utgående från ekonomisk-historiska frågeställningar. Meinander publicerade vidare politiska memoarer, Insyn och efterklokhet (1977), och böckerna Det fria Finland formas (1980), en exposé över 1920-talet., och Finland mognar (1983), en samling essäer kring det finländska 1930-talet.
MEINANN.jpg

Meinander, Nils. I augusti 1944 åtalades han för sin medverkan i Selvät sanat, en stencilerad tidning som propagerade för fred och spreds främst till beslutsfattare under de sista krigsmånaderna. Målet lades dock ned efter vapenstilleståndsavtalet med Sovjetunionen. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nationalekonomer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.09.2011
Uppdaterat 25.01.2024