Junnila, Tuure

Junnila, Tuure Jaakko Kalervo (f. 24/7 1910 Kiikka, d. 21/6 1999 Hfrs), politiker och bankman, fil.dr 1945. J., som 1948-75 tillhörde Kansallis-Osake-Pankkis direktion, var riksdagsman (Saml.) 1951-62, 1966-79, 1983-87 och 1990-91. Han var 1951-77 docent i nationalekonomi vid Helsingfors universitet. Under J:s tid som finansminister 1953-54 avvecklades den krigstida ransoneringen slutgiltigt. Se även Honkaförbundet.

Den som en lysande talare kände och närmast gammalkonservative J. hörde till de få politiker som på 1960- o. 70-t. offentligt kritiserade Urho Kekkonen för dennes politik i förhållande till Sovjetunionen och försågs av denna anledning med en oförtjänt ultrahögerstämpel. Han var en flitig författare som utgav bl.a. ett flertal politiska debattböcker, under Kekkonens makts dagar ofta utgivna på småförlag som inte fruktade det politiska etablissemangets hämnd. Sina memoarer publicerade han redan 1980 under titeln Toisinajatteleva Kekkosen tasavallassa. Hans dagsfärska analys av den s.k. notkrisen 1961 i boken Noottikriisi (1962) omfattades sedermera av det sena 1900-talets historiker. (P. Nummivuori, Oikeistolainen, 2009)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.02.2011
Uppdaterat 18.02.2011