BjörköBjörkö, namn på ett stort antal öar i den finländska skärgården.

1. Till de mest kända hör det s.v. om Nötö i Korpo belägna Björkö, ett bergigt land med djupt inskurna vikar och en insjö. På ön, som numera är bebodd endast under sommarhalvåret, har måhända under förhistorisk tid funnits en handelsplats; spår av ett stenhus (ett varumagasin?) och stenfoten av ett kapell (fanns ännu 1804, tillkomsttid okänd) är synliga. - Större öar med detta namn finns vidare i Houtskär och i Kumlinge, Åland.

2. I Vasa skärgård utgjorde ett Björkö (43 km²) jämte omkringliggande öar (bl.a. Valsörarna) 1932-73 en egen kommun, Björköby, som sistnämnda år anslöts till Korsholm. Björkö förenas i dag med fastlandet av Replotbron. (Björkö - några livsbilder från yttersta skären, 1929; A. Ohls, Upplevelser och hågkomster, 1961)

3. Björkö var även svenskt namn på en socken (fi. Koivisto), senare köping (num. staden Primorsk), belägen vid inloppet till Viborgska viken. Vid Björkö tillkom 1905 den s.k. Björkötraktaten. På öarna utkämpades hårda strider både under vinter- och fortsättningskriget. Då befolkningen i Björkö, som huvudsakligen livnärt sig av fiske, sjöfart, skeppsbyggeri m.m., förflyttades efter vapenstilleståndet 1944 skulle den enligt vissa planer, som var aktuella särskilt 1947-48, tilldelas jord- och vattenområden i Pernå skärgård. Där skulle bildas en ny kommun, Meri-Koivisto, för Björköborna. Projektet förföll dock i riksdagen (Merikoivisto-projektet). (K.W. Hoppu/E. Kansanaho, red., Koivisto, sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista, 1953, ny uppl. 1991)

Viborgs län

Bjoerkoe

Björkö kyrka i Korsholm uppfördes enligt ritningar av byggmästaren Isak Isaksson- Österholm och invigdes 1859. Den används idag som gudstjänstlokal av Replots församling. Foto: Harry Leinonen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, ortnamn, befolkning, bebyggelse, skärgårdar, öar, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.04.2016