Björkötraktaten

Björkötraktaten, ett av Vilhelm II och Nikolaj II på Björkö redd 24/7 1905 undertecknat dokument. Initiativtagare till avtalet, som syftade till en defensiv allians närmast riktad mot England, var den tyske kejsaren, medan tsaren skulle söka förmå även Frankrike att ansluta sig. Fördraget ratificerades aldrig, då både den ryska och den tyska utrikespolitiska ledningen på tjänstemannanivå lade in sitt veto.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, avtal, fördrag, stormaktspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.04.2016