Valsörarna

Valsörarna, fi. Valassaaret, ögrupp ytterst i Kvarken ca 45 km n.v. om Vasa, tillhör Korsholms skärgård. De största öarna är Äbbskär och Storskär; på Storskär uppfördes 1886 den viktiga havsfyren V., automatiserad 1964. Fyrljuset, som numera ersatts av en blinklampa, befann sig i ett rött 36 m högt fackverkstorn som fogades ihop av järnelement. Tornet konstruerades av företaget Henry Lepaute i Paris, som senare byggde Eiffeltornet. V. är sedan 1948 ett fredat fågelskyddsområde och ingår sedan 2006 i världsnaturarvet Kvarkens skärgård. På Äbbskär finns en en biologisk station för fågelobservationer, grundad 1967 av Ostrobothnia Australis. Sjöbevakningsstationen på Äbbskär grundades 1948 och indrogs 2009 då verksamheten flyttades till Södra Vallgrund närmare fastlandet. Ett stenkummel har rests till minne av flera hundra ryska soldater som dog av utmattning på skären när de 1809 tågade över Kvarken.
Valsoerarna

Valsörarna. Fyren var påtänkt länge men blev verklighet först efter att fem fartyg under en och samma natt förlist i vattnen utanför. Foto: Steffen Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skärgårdar, öar, fyrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.08.2011
Uppdaterat 14.04.2017