Kvarken

Kvarken, fi. Merenkurkku, Bottniska vikens smalaste del, drygt 80 km bred, skiljer Bottenviken i n. från Bottenhavet i s. Detta grunda farvatten (största djup 25 m) delas av Holmöarna på svenska sidan i ett smalt västligt (Västra Kvarken) och ett bredare östligt (Östra Kvarken) parti. Kusten är på finländska sidan stenig och örik (de största öarna är Replot och Björkö); där finns bl.a. Norrskärs, Valsörarnas och Utgrynnans fyrar. Beträffande Södra K., se Ålands hav.

Tidigare, innan vintersjöfarten till Bottenviken blev regelbunden, kunde man vissa vintrar öppna en väg över isen; t.ex. vintern 1939 - 40 transporterades stora mängder krigsmaterial från Sverige till Finland över Kvarken. Längs vintervägen mellan Umeå och Vasa, som var öppen mellan 19/2 och 18/3 1940 forslades 1 441 ton materiel (bl.a. ammunition) och drygt 95 000 l. bensin.

Färjtrafiken mellan Umeå och Vasa, som blev åretrunttrafik 1972, har under de senaste åren kämpat med olönsamhet. Förutsättningarna för färjtrafiken ändrades 1999 då tax-freeförsäljningen inom EU upphörde. Kvarkenrådet, som grundades 1972 och som från och med 1979 åtnjuter stöd från Nordiska ministerrådet, arbetar med samarbetsfrågor, bl.a. just med färjtrafiken över Kvarken.

Kvarken

Kvarken upptogs 2006 på Unescos världsarvslista. Karta: Magdalena Lindberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hav, världsarvsobjekt, vikar, vattenområden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.03.2016 av Import