Ostrobothnia Australis

Ostrobothnia Australis (OA), naturvetenskaplig förening gr. 1924 (Vasa), sedan 1927 underavdelning till Svensk-österbottniska samfundet, har till ändamål att främja naturvetenskaplig forskning och väcka intresse för natur och naturvård. O. har naturvetenskapliga samlingar, ett naturvetenskapligt bibliotek (sedan 1948) och en biologisk station på Valsörarna (gr. 1967). De naturvetenskapliga samlingarna består av bl.a. uppstoppade fåglar, däggdjur och fiskar samt insekter, växter, bergarter och mineraler. Samlingarna utgjorde stommen till det museum som föreningen upprätthöll sedan 1933. 2002 medverkade föreningen i planeringen och förverkligandet av Terranova - Kvarkens naturcentrum, som byggdes i Österbottens museum. I samband med detta stängdes O:s museum och samlingarna överläts till Österbottens museum, där även föreningens möten numera hålls. Valsörarnas biologiska station tjänstgör som bas för fågelobservationer; där pågår bl.a. ringmärkning av pärlugglor och inventering av skärgårdsfåglar. Observationerna från Valsörarna publiceras regelbundet i föreningens årsbok OA-Natur.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
naturvård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.08.2011 av Import