ekonomiedepartementet

ekonomiedepartementet i Finlands senat, urspr. departementet för allmänna hushållningen, handhade den civila styrelsen och den administrativa lagstiftningen i sista instans, och bildade tillsammans med senatens andra avdelning, justitiedepartementet, den egentliga regeringen. E. delades på 1860-t. i sju expeditioner: civil-, finans-, kammar-, kommunikations-, militie-, ecklesiastik- och jordbruksexpeditionen. Senare tillkom handels- och industriexpeditionen och justitieexpeditionen, medan militieexpeditionen indrogs.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import