justitiedepartementet

justitiedepartementet, den ena av senatens två avdelningar, fungerade som högsta domstol och hade dessutom vissa administrativa befogenheter på rättsväsendets område, såsom avgörande av besvär över domarämbetens besättande, utnämning av hovrättsämbetsmän, etc. Departementet bestod av minst 10 ledamöter; tillsammans med senatens andra avdelning, ekonomiedepartementet, bildade j. senatens plenum, den egentliga regeringen. J. ombildades 1918 till en högsta domstol (Högsta domstolen).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import