von Kothen, Casimir

von Kothen, Casimir (f. 29/5 1807 Lokalax, d. 25/11 1880 Mecklenburg), militär och ämbetsman. von Kothen avancerade i rysk krigstjänst till generallöjtnant (1861) och innehade samtidigt flera civila ämbeten i hemlandet; var bl.a. guvernör i Viborgs län 1844-53 och medlem av senatens ekonomiedepartement som chef för ecklesiastikexpeditionen 1853-58 och för militieexpeditionen 1858-59. Hans egenmäktighet väckte dock stark opposition, medan han själv kände stark frustration över senatens intriger och dess oförmåga att fatta viktiga beslut. von Kothen utnyttjade därför sina förbindelser vid hovet och lyckades 1861 bli utnämnd till medlem av den styrande senaten i Ryssland. Han återvände 1869 till hemlandet som tf. vicekansler för universitetet och utnämndes samma år till ordförande i den nyinrättade överstyrelsen för skolväsendet, där han bl.a. motarbetade de fennomanska strävandena, men tvangs avgå 1873. (R. Lagerborg, Sanningen om C.v.K., 1953; M. Härkönen, Kouluylihallituksen ensimmäisen päällikön Casimir von Kothenin koulupolitiikka, 1982)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, politiker, generallöjtnanter, guvernörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.10.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 13.04.2017 av Import