Vikström, John

Vikström, John Edvin (f. 1/10 1931 Kronoby), kyrkoman, teol.dr 1966, far till Björn Vikström och bror till Erik Vikström. Han undervisade 1962-70 i systematisk teologi vid Åbo Akademi, från 1970 som biträdande professor. Vikström var 1970-82 biskop i Borgå stift och 1982-98 ärkebiskop. Under hans tid i kyrkans ledning öppnades prästämbetet för kvinnor. Vikström har publicerat bl.a. Religion och kultur, en avhandling om grundproblemet i G.G. Rosenqvists religiösa tänkande (1966), Kyrka och revolution (1968), Kyrkan och kulturradikalismen (1968), Tro i kris (1972), Fråga biskopen om tro (1980), Öppna svar (1987, tills. m. Eero Silvasti), Suuntaviittoja (1988), Myös maan päällä (1992), Reconciliation and hope (1998), Att leva är att dö (2000, tills. m. Jörn Donner), Vapaus ja vakaumus (2003) samt Toivo ja elämä (2005). Också efter sin pensionering har Vikström varit en ofta anlitad talare både i kyrkliga, kulturella och samhälleliga sammanhang. Vikström är hedersdoktor vid Leningrads teologiska akademi och Budapests lutherska teologiska akademi. Han har innehaft en lång rad förtroendeuppdrag och tilldelats många internationella och nationella erkännanden och utmärkelser. (S. Kankkonen, Vägar att vandra: en bok om J. V., 1991) (Stig Kankkonen)
VikstroemJohn

Vikström, John. Framstod särskilt på 1990-t., då politikerna förlorade fotfästet, som landets i dubbel bemärkelse andlige ledare. Foto: Lehtikuva Oy, M. Björkman.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teologer, biskopar, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.06.2010
Uppdaterat 14.04.2017