Vikström, Björn

Vikström, Björn Håkan (f. 17/7 1963 Åbo) biskop i Borgå stift, teol.dr., fil.mag. i litteraturvetenskap. Son till John Vikström. V., som doktorerade 2000 vid Åbo Akademi med en avhandling om bibletolkning, prästvigdes 1988 och har bl.a. arbetat som kaplan i Kimito (1991-2006) samt därefter som projektforskare, koordinator och utbildningsplanerade vid Åbo Akademi fram till hösten 2009, då han valdes till ny biskop i Borgå stift efter Gustav Björkstrand. V. fick 2001 Hallberspriset av Svenska Litteratursällskapet i Finland för doktorsavhandlingen Verkligheten öppnar sig. Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik (2000). Han har även publicerat andaktsboken Tangentankar (2005), läroboken Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens (2005), debattboken om aktuell folkkyrkoteologi i Sverige: Folkkyrka i en postmodern tid. Tjänsteproducent i välfärdssamhället eller engagerande gemenskap? (2008) samt studien Tvärvetenskapligt samarbete. En teoretisk diskussion samt en empirisk undersökning av ÅA-forskares attityder och erfarenheter (2009). V. har även översatt och bearbetat läroböcker i religion för högstadiet (Vägskäl 1-3, utkomna 2000-02).


BV_Press_01.jpg

Vikström, Björn. Tillträdde biskopsämbetet i Borgå 2009 efter en akademisk karriär vid Åbo Akademi. Foto: Studio Lindell, Borgå.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, biskopar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.04.2012
Uppdaterat 14.04.2017