Björkstrand, Gustav

Björkstrand, Hilding Gustav Mattias (f. 25/10 1941 Karleby), teolog och universitetsman, teol.dr 1976. B. disputerade på en avhandling om Åkerblomrörelsen och var 1978-83 tf. professor i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. Han utnämndes 1988 till professor i praktisk teologi och blev 1997 rektor för akademin, poster han lämnade 2005. B. var 1983-87 kultur- och vetenskapsminister samt satt 1987-91 i riksdagen (SFP). Han har bl.a. varit talman i Svenska Finlands folkting 1989-95, ordförande i forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi 1995-97 samt ordförande för forskningsetiska delegationen i Finland 2001-04. B. var 2006-09 biskop i Borgå stift.


BJoeRKST2.jpg

Björkstrand, Gustav. Har gjort vägande insatser som forskare, politiker och universitetsman. Foto: Åbo Akademi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teologer, personer (individer), ministrar, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011
Uppdaterat 23.05.2016