Vapo Oy

Vapo Oy, statligt torv- och träindustriföretag, Jyväskylä, gr. 1940 som Järnvägsstyrelsens bränslebyrå; hette Statens bränslecentral (Valtion polttoainekeskus, Vapo) från 1968 till 1984, då företaget blev aktiebolag. V. är sedan 1969, då bolaget Suo Oy (gr. 1943) i Kihniö övertogs, landets största producent av torv, både bränn-, växt- och miljötorv. Moderbolaget är uppdelat på divisioner för biobränsle och miljötorv (Vapo energia), värme och elektricitet (Vapo voima) samt miljöverksamhet (Vapo biotech, gr. 1991). Dotterbolaget Vapo timber Oy (gr. 1993) har fem sågverk, bl.a. i Hankasalmi, medan Kekkilä Oyj (gr. 1916, inköpt 1994) tillverkar växtunderlag, täckmaterial och växtnäringsmedel. Koncernen omsatte 2006 600 milj. € och sysselsatte ca 1 900 personer, varav ettusen i hemlandet. Finska staten äger 50,1 % av aktierna och andelslaget Metsäliitto 49,9 %. (A. Jämsén, Vapo 50 vuotta: 1940-1990, 1990)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
Ämnesord
träindustri, statsbolag, torvindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 14.04.2017