Tikkakoski

Tikkakoski, industriort i Jyväskylä, ca 5 000 inv. (2004). Ortens industri härstammar från 1893, då sågverks- och kvarndrift upptogs vid T. fors. Företaget övergick 1912 till metallindustrin och blev på 1920-t. en av landets viktigaste vapenindustrier (tillverkade bl.a. Suomimaskinpistolen). Fabriken var 1944-57 i sovjetisk ägo och övertogs 1974 av ett dotterbolag till Oy Nokia Ab, sammanslogs 1983 med två andra vapenfabriker (Sako Oy) och nedlades 1989. Luftkrigsskolan är sedan 1962 förlagd till T. (Luonetjärvi), som sedan 1960-t. är centrum för den finländska signalspaningen (underrättelseväsen). 2008 flyttades även luftvärnsskolan (luftvärn) dit. (A.V. Laitakari, Oy T. Ab 1893-1943, 1943)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fabriker, vapenindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.05.2017 av Import