Luonetjärvi

Luonetjärvi, garnison invid tätorten Tikkakoski, Jyväskylä, nära sjön med samma namn. Flygfältet anlades 1939, då ett bombflygförband, Flygregemente 4, förlades dit. Luonetjärvi var från krigsslutet fram till försvarets omorganisering 1952 förläggningsplats för Flygregementet 4, som i samband med denna döptes om till Flygflottiljen 1 och 1957 till Tavastlands flygflottilj. Dit förlades 1962 även Flygvapnets signalskola. Tavastlands flygflottilj flyttades 1973 till Rovaniemi, samtidigt som flygstaben överfördes från Helsingfors, tillsammans med en division spaningsflyg. 2005 överflyttades från Kauhava väsentliga delar av Flygkrigsskolan och införlivades med signalskolan, varvid Luftkrigsskolan uppstod.

Luonetjärvi flygfält används även av den civila trafiken. Invid fältet ligger i en 1939 uppförd hangar ett militärt luftfartsmuseum, gr. 1976, vars samlingar innehåller en del unika flygplansexemplar. Passagerarpaviljongen uppfördes 1988 (P. Helin/P. Verhe). (I. Myllylä, Luonetjärven varuskunta 1939-1989, 1989)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
garnisoner, garnisonsområden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023