Terijoki

Terijoki, berömd badort på Karelska näset vid Finska vikens kust, tidigare kommun i Viborgs län; avträddes till Sovjetunionen 1944 (nuv. namn Zelenogorsk) och ingår numera i S:t Petersburgsregionen. T. sträckte sig som ett smalt bälte av ca 25 km längd utmed kusten och nådde i ö. fram till gränsälven Systerbäck. Socknen var före ryska revolutionen 1917 en omtyckt semesterort för petersburgare; i början av 1900-t. bodde där ca 20 000 personer året om, medan invånarantalet sommartid steg till över 90 000; antalet villor var sammanlagt ca 6 500.

Då gränsen stängdes 1918, flyttades en del av villorna till andra orter i Finland, medan resten iståndsattes eller förföll. Under 1920- o. 30-t. erhöll den inhemska turismen småningom allt större betydelse, särskilt omtyckt var T. bland konstnärer och författare. Edith Södergran bodde i Raivola, medan Kuokkala by inte långt från gränsen sommartid var en uppehållsort för flera författare, som sedermera blev framträdande namn inom den finlandssvenska litteraturen och konsten: Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Tito Colliander, Oscar och Ralf Parland, Rabbe och Olof Enckell, Lorenz von Numers, Eva Wichman, Sven Grönvall m.fl. Där vistades även Toivo Pekkanen och den berömde ryske målaren Ilja Repin (1844 -1930), som de sista årtiondena av sitt liv mestadels bodde i sin villa Penaty, i vars park han är begraven. Sedan Sovjetunionen kort efter vinterkrigets utbrott 1939 erövrat T., bildades den s.k. Terijokiregeringen med O.V. Kuusinen som statsminister (Demokratiska republiken Finland). (T. Reijonen, Kannaksen mosaiikkimaailma, 1968, 3:a uppl. 1996; E. Kähönen, Entinen T.: kylämuistoja, 1982; T., lumottu ranta, red. S. Aejmeleus m.fl., 1987; T., 3 bd, 1982-89; R. Heikkilä, Terijoen vuodenajat, 1991; T., kadotettu paratiisi, red. R. Heikkilä, 2004; Terijoen rannoilta maailman tuuliin, red. R. Heikkilä m.fl., 2006 )

Se även Viborgs län
Terijoki

Terijoki. De vackra nittonhundratrettiotalssomrarna framstod i ett förfalskat ljus sedan detta badparadis gått förlorat genom andra världskrigets stormar. Foto: Museiverket, Valokuvaamo A. Pullinen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, författare, kommuner, bebyggelse, byar, näringsliv, personer (individer), områden, ytformer, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.09.2010
Uppdaterat 29.09.2010