Raivola

Raivola, förr by med villabosättning på Karelska näset, i Kivinebbs socken ca 70 km från Viborg vid banan till S:t Petersburg. R. järnbruk, som arbetade 1800-75, medförde en betydande inflyttning av ryska arbetare, och i slutet av 1870-t. började även rysk villabebyggelse uppstå. Den ryska bosättningen i R. förorsakade slitningar i umgänget mellan Finland och kejsardömet; 1911 var en plan att förena Kivinebb med Ryssland aktuell. Byn hade i början av 1900-t. ca 4 000 inv., varav hälften ryssar; därtill kom sommartid ca 6 000-10 000 semesterfirare. R. grekisk-ortodoxa församling anslöts 1931 till Terijoki ortodoxa församling. Den berömda lärkträdsskogen i R. (lärk) var i själva verket belägen i Nykyrka socken.

Byn har en plats i den finlandssvenska litteraturhistorien på grund av att Edith Södergran bodde på orten; hon begrovs också där 1923. Grupper av litterärt intresserade personer från Finland har därför vallfärdat till R., särskilt efter sovjetsystemets sammanbrott. (R., kotikyläni Kivennavalla, 2000)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import