Sjöström, F. A.

Sjöström, Frans Anatolius ( F. A.), (f. 2/7 1840 Åbo, d. 1/8 1885 Hfrs), arkitekt. Sjöström praktiserade som student på Georg Theodor Chiewitz byrå i Åbo och studerade 1861-68 vid Kungliga akademin för de fria konsterna i Stockholm. Tillsammans med kollegan Theodor Höijer, Axel Loenbom och Alexander Decker grundade han 1872 Byrån för praktisk byggnadskonst, som var en av de första privata arkitektbyråerna i Finland. Även om Sjöström senare råkat något i skuggan av Höijer, anses han höra till landets förnämsta nyrenässansarkitekter; från hans ritbord härstammar i Hfrs bl.a. Polytekniska skolan (1872-77), f.d. Rakes affärshus (tidigare tyska flickskolan) vid Skillnaden i Hfrs (1883), finska normallyceet (1878) och Kirurgiska sjukhuset (fullb. av Helge Rancken, 1888). Av hans andra byggnader kan nämnas huvudbyggnaden på Malmgård (1885) i Pernå, stadshuset i Kuopio (1884) och Kides kyrka (1886). SJöström blev 1872 lärare vid Polytekniska skolan (från 1879 Polytekniska institutet Tekniska högskolan) och var även en av de stiftande medlemmarna i Tekniska föreningen i Finland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.01.2011
Uppdaterat 12.01.2011