Malmgård

Malmgård, egendom i Pernå vid Forsby å, bildad 1615 genom sammanslagning av några hemman donerade till Ernst Creutz, vars ättlingar fortfarande innehar godset, som åtnjöt säterifrihet från 1622. Egendomen utökades under 1600-talet med ytterligare fyra donationshemman, reducerades 1683 och ombildades till tredubbelt berustat säteri samt köptes till skatte 1763. Med detta stamgods förenades senare flera augmentshemman. Den slottsliknande huvudbyggnaden, uppförd 1882-85 i rött tegel enligt ritningar av F.A. Sjöström, är i två våningar och omfattar 35 rum; den är en av de ståtligaste nyrenässansbyggnaderna i Finland. Godsets totalareal var i början av 1900-t. ca 3 200 ha; i dag återstår ca 1 500 ha. (J. Hedengren, M. egendom i Pernå socken, 1898; Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; O. Sirén, M.: Grevliga ätten Creutz´ stamgods, 1985, Kring grevarna Creutz´ landsförvisning, 1993; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Malmgaard

Malmgård är ett av de bäst bevarade exemplen i landet på den stilimitation som präglade arkitekturen under 1800-talets tre sista decennier. Foto:Carl Jacob Gardberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011