Höijer, Theodor

Höijer, Carl Theodor (f. 20/2 1843 Hfrs, d. där 31/10 1910), arkitekt, nyrenässansens främsta företrädare i Finland. H. var 1861-62 anställd hos G.T. Chiewitz och studerade 1863-68 arkitektur vid Konstakademin i Stockholm. Efter återkomsten till hemlandet arbetade han 1870-72 vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna, men ägnade sig därefter enbart åt privatarbeten. Han satte sin prägel på det sena 1800-talets stadsbild i huvudstaden genom att leverera ritningar till ett stort antal framträdande byggnader, bl.a. folkbibliotekshuset vid Richardsgatan (1879), Grönqvistska huset (1882), Ateneum (1885), Hotell Kämp (1886), Frivilliga brandkårens hus (1888, rivet), Kalevas (num. tullstyrelsens) hus vid Skillnaden (1889) och s. brandtornet vid Högbergsgatan (1889). H. verkade även som lärare vid Polytekniska institutet och Centralskolan för konstflit. (E.M. Viljo, T. H.: en arkitekt under den moderna storstadsarkitekturens genombrott i Finland från 1870 till sekelskiftet, 1985)
HoeijerTheodor

Hoeijer_brandstation.jpg

Höijer, Theodor. Arkitektens centrala byggnader vid Esplanaden i Hfrs utgör en storslagen helhet. Under den stora rivningsivern i mitten av 1960-t. revs även Hotell Kämp (interiören överst); endast den yttersta gatufasaden bibehölls som kuliss. Ovan den ursprungliga huvudbrandstationen, uppförd 1887 i nygotisk stil. Byggnaden tjänstgör fortfarande som brandstation för s. Hfrs. Foto överst: Lehtikuva Oy, H. Saukkomaa. Foto ovan: Finlands arkitekturmuseum.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.06.2009 av Import