Ateneum

Ateneum, traditionell benämning på museibyggnaden vid Järnvägstorget i Hfrs, som inrymmer statens bildkonstsamlingar av äldre inhemsk konst (ca 1750-1950-t.) och där Centralskolan för konstflit, senare Konstindustriella läroverket var inhyst till 1965. Konstmuseet i Ateneum, som fram till 1939 drevs av Finska konstföreningen, gr. 1846, övergick 1939 i Finlands konstakademis ägo för att slutligen efter ombyggnaden av huset 1985-91 och förstatligandet 1990 inrymma Museerna för finländsk konst, nutidskonst och Centralarkivet för bildkonst ( Statens konstmuseum). Konstindustrimuseet verkade även i Ateneumbyggnaden till 1912. Museet för nutidskonst flyttade 1998 till det nybyggda huset vid Mannerheimplatsen (Kiasma), ritat av den amerikanske arkitekten Steven Holl.

Ateneumbyggnaden uppfördes 1885-87 enligt ritningar av arkitekt C.Th. Höijer, som även planerade museets om- och tillbyggnad vid följande sekelskifte. Till utsmyckningen av den ursprungliga byggnadens nyrenässansfasader bidrog C.E. Sjöstrand, Ville Vallgren och Magnus von Wright. Den senaste ombyggnaden av A., som blev färdig 1991, planerades av arkitektgruppen Laiho-Pulkkinen-Raunio. A:s samlingar innehåller bl.a. Finska konstföreningens samlingar, som överläts till museet 1940, en del av de Antellska samlingarna, kammarherre Hj. Linders och andra gåvosamlingar jämte egna förvärv. (A. Lindström, Konstmuseet i A. 1863-1963, 1963; A. 1993, red. S. Laitila) (Bengt von Bonsdorff)


Ate.jpg

Ateneum är den finländska konstens högborg, som idag inrymmer Konstmuseet Ateneum med bl.a. inhemsk konst från rokokons tidevarv till decennierna efter andra världskriget. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstmuseer, bildkonstläroinrättningar, Ateneum, museibyggnader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.04.2011
Uppdaterat 21.03.2016