Antellska samlingarna

Antellska samlingarna, en statlig konstsamling som grundar sig på dr Herman Frithiof Antells testamentariska donation (1891) till Finlands folk för att utgöra grundplåten till ett nationalmuseum. Förvaltningen av gåvan, i vilken även ingick en betydande penningsumma, handhades från 1894 av den av lantdagen/riksdagen utsedda Antellska delegationen. Dess åligganden överfördes 1977 till Museiverket, varvid delegationens verksamhet upphörde. Med avkastningen av den fond som instiftades av A. kunde betydande konstverk inköpas till konstmuseet i Ateneum och Finlands nationalmuseum. Föremål förvaras även i Designmuseet i Hfrs. Totalt ingår idag drygt 100 000 katalognummer i de Antellska samlingarna, som förutom den värdefulla bildkonstsamlingen består av mynt, medaljer, silverföremål, vapen, möbler, arkeologiska föremål samt dräkter tillhörande de finsk-ugriska folken och en utomeuropeisk etnografisk samling. (T. Talvio, H.F. Antell ja Antellin valtuuskunta, 1993) (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstsamlingar, nationalmuseer, delegationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.03.2016 av Import